Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Ukjent 1.0.20131001

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 3 av 3

GrunnkretsId datatype

angivelse av grunnkretsnummer og navn -- Definition - - statement of basicDistrictUnitNumber and name


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen