Farled

Kystverket Gyldig 20210101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Farled/20210101

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_498AD185_4D31_4c02_AC35_43B09F7FAD6B