Artsrik vegkant

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB