Ferdigvegsdata

Statens vegvesen Ukjent 4.10

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 100 av 153

Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Antenne

Ukjent

2.11


Armeringsnett pakke

Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Armeringsnett

Ukjent

2.11


Avrettingslag pakke

Avrettingslag i overbygning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag

Ukjent

2.11


Basseng/Magasin pakke

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Basseng/Magasin

Ukjent

2.11


Belysningspunkt pakke

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Belysningspunkt

Ukjent

2.11


Bergsikring pakke

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bergsikring

Ukjent

2.11


Betongutstøping pakke

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Betongutstøping

Ukjent

2.11


Blomsterbeplantning pakke

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.11


Bomstasjon pakke

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bomstasjon

Ukjent

2.11


Branndetektor pakke

Utstyr til å registrere tilløp til brann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Branndetektor

Ukjent

2.11


Brannslokkingsanlegg pakke

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.11


Brannslokningsapparat pakke

Apparat for å slokke brann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.11


Brannvarslingsanlegg pakke

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.11


Breddeutvidelse, kryss pakke

Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også "passeringslomme".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss

Ukjent

2.11


SOSI Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\SOSI Fellesegenskaper

Ukjent

2.11


Busker pakke

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Busker

Ukjent

2.11


Bygning pakke

Bygning i tilknytning til vegen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bygning

Ukjent

2.11


Bærelag pakke

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bærelag

Ukjent

2.11


Detektor, trafikk pakke

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Detektor, trafikk

Ukjent

2.11


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.11


Elektrostatisk rensesløyfe pakke

Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrostatisk rensesløyfe

Ukjent

2.11


Fanggjerde pakke

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fanggjerde

Ukjent

2.11


Fartsdemper pakke

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fartsdemper

Ukjent

2.11


Ferist pakke

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferist

Ukjent

2.11


Ferjeoppstillingsplass pakke

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferjeoppstillingsplass

Ukjent

2.11


Fiberduk pakke

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk

Ukjent

2.11


Filterlag pakke

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Filterlag

Ukjent

2.11


Fjellrom pakke

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fjellrom

Ukjent

2.11


Fordelingstavle pakke

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fordelingstavle

Ukjent

2.11


Forsterkningslag pakke

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Forsterkningslag

Ukjent

2.11


Fortau pakke

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau

Ukjent

2.11


Fotocelle pakke

Utstyr for å registrere bevegelse (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fotocelle

Ukjent

2.11


Frostsikringslag pakke

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Frostsikringslag

Ukjent

2.11


Fylling pakke

Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fylling

Ukjent

2.11


Gangfelt pakke

Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt

Ukjent

2.11


Gassmåler pakke

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gassmåler

Ukjent

2.11


Gatevarme pakke

Angir strekning med gatevarme

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gatevarme

Ukjent

2.11


Gjerde pakke

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerde

Ukjent

2.11


Gjerdeport pakke

Passasje i gjerder eller skjermer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport

Ukjent

2.11


Grasdekker pakke

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grasdekker

Ukjent

2.11


Grøft, åpen pakke

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grøft, åpen

Ukjent

2.11


Holdeplassutrustning pakke

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Holdeplassutrustning

Ukjent

2.11


Hydrant pakke

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Hydrant

Ukjent

2.11


Høydebegrensning pakke

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydebegrensning

Ukjent

2.11


Høydehinder pakke

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydehinder

Ukjent

2.11


Høydemåler pakke

Utstyr for å måle høyde (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydemåler

Ukjent

2.11


Inspeksjonsluke pakke

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Inspeksjonsluke

Ukjent

2.11


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabel

Ukjent

2.11


Kabelbru/stige pakke

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelbru/stige

Ukjent

2.11


Kabelgrøft pakke

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelgrøft

Ukjent

2.11


Kalksementpeler pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kalksementpeler

Ukjent

2.11


Kamera pakke

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kamera

Ukjent

2.11


Kantstein pakke

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstein

Ukjent

2.11


Kantstolper/Refleks pakke

Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstolper/Refleks

Ukjent

2.11


Klimaanlegg pakke

Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Klimaanlegg

Ukjent

2.11


Kondensmåler pakke

Utstyr for å registrere kondens/fuktighet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kondensmåler

Ukjent

2.11


Kontroll-/veieplass pakke

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kontroll-/veieplass

Ukjent

2.11


Kum pakke

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kum

Ukjent

2.11


Kunst/Utsmykking pakke

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kunst/Utsmykking

Ukjent

2.11


Ledelysstrekning, optisk pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ledelysstrekning, optisk

Ukjent

2.11


Lekeapparat pakke

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lekeapparat

Ukjent

2.11


Leskur pakke

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Leskur

Ukjent

2.11


Lukket rørgrøft pakke

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lukket rørgrøft

Ukjent

2.11


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysarmatur

Ukjent

2.11


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmast

Ukjent

2.11


Lysmåler pakke

Utstyr for å måle lys (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmåler

Ukjent

2.11


Membran pakke

Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Membran

Ukjent

2.11


Mobiltelefonsamband pakke

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband

Ukjent

2.11


Måleutstyr, svevestøv pakke

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Måleutstyr, svevestøv

Ukjent

2.11


Nedsenka kantstein pakke

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nedsenka kantstein

Ukjent

2.11


Nødstasjon pakke

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstasjon

Ukjent

2.11


Nødstrømsaggregat pakke

Aggregat for å produsere elektrisk strøm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstrømsaggregat

Ukjent

2.11


Nødtelefon pakke

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødtelefon

Ukjent

2.11


Nødutgang pakke

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødutgang

Ukjent

2.11


Overvannsrenne pakke

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Overvannsrenne

Ukjent

2.11


Parkeringsområde pakke

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde

Ukjent

2.11


Plastring/Erosjonssikring pakke

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Plastring/Erosjonssikring

Ukjent

2.11


Port/Dør pakke

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør

Ukjent

2.11


Pumpe pakke

Innretning for å pumpe vann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpe

Ukjent

2.11


Pumpestasjon pakke

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpestasjon

Ukjent

2.11


Radar pakke

Instrument for å registrere fart

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radar

Ukjent

2.11


Radioanlegg pakke

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radioanlegg

Ukjent

2.11


Rasteplass pakke

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rasteplass

Ukjent

2.11


Referansestolpe pakke

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Referansestolpe

Ukjent

2.11


Rekkverk pakke

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231))

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverk

Ukjent

2.11


Rekkverksende pakke

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverksende

Ukjent

2.11


Renovasjon pakke

Utstyr for søppelhåndtering

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Renovasjon

Ukjent

2.11


Rist pakke

benyttes for å sikre grøfter etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rist

Ukjent

2.11


Rømningslysstrekning pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rømningslysstrekning

Ukjent

2.11


Rørledning pakke

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rørledning

Ukjent

2.11


Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk pakke

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk

Ukjent

2.11


Sideareal tunnel pakke

Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sideareal tunnel

Ukjent

2.11


Signalanlegg pakke

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg

Ukjent

2.11


Signalhode pakke

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalhode

Ukjent

2.11


Signalpunkt pakke

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalpunkt

Ukjent

2.11


Sikringsbolt pakke

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sikringsbolt

Ukjent

2.11


Siktmåler pakke

Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Siktmåler

Ukjent

2.11


Skap, teknisk pakke

Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skap, teknisk

Ukjent

2.11


Skiltplate pakke

Plate med skiltmotiv.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltplate

Ukjent

2.11


Skiltportal pakke

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal

Ukjent

2.11


Viser treff 1 - 100 av 153