Ferdigvegsdata

Statens vegvesen Ukjent 4.10

produktspesifikasjon

Viser treff 101 - 153 av 153

Skiltpunkt pakke

Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltpunkt

Ukjent

2.11


Skjerm pakke

En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjerm

Ukjent

2.11


Skjæring pakke

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjæring

Ukjent

2.11


Skred, varsling/overvåkning pakke

Område som blir overvåket med hensyn på skred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skred, varsling/overvåkning

Ukjent

2.11


Skredmagasin/Fanggrøft pakke

Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredmagasin/Fanggrøft

Ukjent

2.11


Skredoverbygg pakke

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredoverbygg

Ukjent

2.11


Skredsikring, bremsekjegler pakke

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, bremsekjegler

Ukjent

2.11


Skredsikring, forbygning pakke

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, forbygning

Ukjent

2.11


Skredutløsningstiltak pakke

Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredutløsningstiltak

Ukjent

2.11


Snuplass pakke

Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snuplass

Ukjent

2.11


Snøskjerm pakke

Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snøskjerm

Ukjent

2.11


Stativ for turistinfo pakke

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stativ for turistinfo

Ukjent

2.11


Stikkrenne/Kulvert pakke

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stikkrenne/Kulvert

Ukjent

2.11


Styreapparat pakke

Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Styreapparat

Ukjent

2.11


Støtpute pakke

En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støtpute

Ukjent

2.11


Støttemur pakke

Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støttemur

Ukjent

2.11


Sykkelparkering pakke

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sykkelparkering

Ukjent

2.11


Taktile indikatorer pakke

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Taktile indikatorer

Ukjent

2.11


Telefonsentral pakke

System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Telefonsentral

Ukjent

2.11


Temperaturmåler pakke

Utstyr for å måle temperatur (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Temperaturmåler

Ukjent

2.11


Tennpunkt pakke

Utstyr for tenning av belysning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tennpunkt

Ukjent

2.11


Toalettanlegg pakke

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Toalettanlegg

Ukjent

2.11


Trafikkdeler pakke

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkdeler

Ukjent

2.11


Trafikklomme pakke

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikklomme

Ukjent

2.11


Trafikkregistreringsstasjon pakke

Angir punkt for registrering av trafikkdata

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkregistreringsstasjon

Ukjent

2.11


Trafikkspeil pakke

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkspeil

Ukjent

2.11


Trafikkøy pakke

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkøy

Ukjent

2.11


Trafo pakke

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafo

Ukjent

2.11


Trapp pakke

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trapp

Ukjent

2.11


Trekkekum pakke

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkekum

Ukjent

2.11


Trekkerør/kanal pakke

Rør eller kanal for trekking av kabel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkerør/kanal

Ukjent

2.11


Trær pakke

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trær

Ukjent

2.11


Tunnel pakke

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnel

Ukjent

2.11


Tunnelløp pakke

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp

Ukjent

2.11


Tunnelløp uten trafikk pakke

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp uten trafikk

Ukjent

2.11


Tunnelport pakke

Port som kan avstenge et tunnelløp

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelport

Ukjent

2.11


Tunnelportal pakke

Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129))

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelportal

Ukjent

2.11


Undergrunn pakke

Angir hvilken undergrunn vegen hviler på

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Undergrunn

Ukjent

2.11


UPS pakke

Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\UPS

Ukjent

2.11


Utemøbler pakke

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Utemøbler

Ukjent

2.11


Vann- og frostsikring pakke

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vann- og frostsikring

Ukjent

2.11


Vannstandsmåler pakke

Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vannstandsmåler

Ukjent

2.11


Variabelt skilt pakke

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Variabelt skilt

Ukjent

2.11


Vegbom pakke

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegbom

Ukjent

2.11


Vegdekke pakke

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegdekke

Ukjent

2.11


Vegoppmerking, forsterket pakke

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, forsterket

Ukjent

2.11


Vegoppmerking, langsgående pakke

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, langsgående

Ukjent

2.11


Vegoppmerking, tverrgående pakke

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, tverrgående

Ukjent

2.11


Ventilasjonsanlegg pakke

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ventilasjonsanlegg

Ukjent

2.11


Vifte/Ventilator pakke

Vifte for å ventilere tunneler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vifte/Ventilator

Ukjent

2.11


Vindmåler pakke

Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vindmåler

Ukjent

2.11


Voll pakke

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Voll

Ukjent

2.11Viser treff 101 - 153 av 153