Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallgrus og Død Lophelia) er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. I tillegg vises videotransekt der det ikke er observert korallrev. Observations of coral substrates (Live Lophelia, Coral rubble, and Dead Lophelia) are registered in the field during video investigations of the sea-bed. Videotransects with not observation are shown as well.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/VideoObsKorallbunntyper/20210301

Viser treff 1 - 2 av 2

KorallrevBunntype kodeliste

kodeliste for observert bunntype mht. korallrev. Code list for observered bottomtype regarding to coral reefs.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based