Samferdsel generell

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Samferdsel generell" skal sammen med de andre fagområde-standardene for samferdsel (for eksempel Vegnett, Vegsituasjon og Bane) danne en komplett beskrivelse av samferdselsobjekter til bruk i ulike produktspesifikasjoner

Viser treff 1 - 1 av 1

Samferdsel generell 4.5 fagområdestandard

standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5

Tilbaketrukket

4.5