Samferdsel generell

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Samferdsel generell" skal sammen med de andre fagområde-standardene for samferdsel (for eksempel Vegnett, Vegsituasjon og Bane) danne en komplett beskrivelse av samferdselsobjekter til bruk i ulike produktspesifikasjoner

Viser treff 1 - 1 av 1

Samferdsel generell 4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområdene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0

Erstattet

4.0