Avkjørsel

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB