SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav

Norsk institutt for naturforskning Gyldig 20180201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. SEAPOP (SEAbird POPulations) is a long-term monitoring and mapping programme for Norwegian seabirds that was established in 2005. The programme covers seabird populations in Norway, Svalbard and adjacent sea areas, and will provide and maintain base-line knowledge of seabirds for an improved management of this marine environment.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SeapopOpenSea/20180201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FE27909A_75C8_4e94_8E0D_22730046C1DB

Viser treff 1 - 1 av 1

Identification datatype

Unique identificator of an object that can be used by external applications as a reference to the object. The identificator is managed by the responsible producer/administrator of the data-set.