Norges maritime grenser

Kartverket Ukjent 2012-1-1.april

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 3 av 3

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GrensepunkttypeSjø datatype

angivelse av egenskaper på punktnivå


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm