Generelle typer 5.0

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig 5.0.0

pakke

Beskrivelse: Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0

Viser treff 1 - 5 av 5

SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt pakke

Generelle klasser med fellesegenskaper som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt

Gyldig

1.0


Objekttyper med tydelige fellestrekk pakke

Eldre modellelementer som er videreført i denne versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk

Gyldig

1.0


Geometrityper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper

Gyldig

1.0


TekstOgSymbol pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol

Gyldig

1.0


Domenespesifikke generelle typer (under utfasing) pakke

Eldre modellelementer som er under utfasing og derfor ikke anbefalt brukt i denne versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)

Gyldig

1.0