Fortau

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Viser treff 1 - 2 av 2

Belegning kodeliste

Angir hvilken belegning det er på fortauet.


Varmekabler kodeliste

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet