Fortau

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)