Mobiltelefonsamband

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff)

Viser treff 1 - 2 av 2

MobiltelefonGSM_TelenorMobil kodeliste

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett


MobiltelefonGSM_Netcom kodeliste

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett