Mareano bunnprøver punkt

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnproverPunkt/20210601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2B863504_AF87_4f70_BF68_F8A84DE7EC5B

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based