TS-inspeksjon

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Oversikt og status for TS-inspeksjoner

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 3 av 3

Lagre som:

StørreInvestering kodeliste

Angir om tiltak er større investering eller ikke


StatusTS_Inspeksjon kodeliste

Angir status for gjennomføring av tiltak.


Inspeksjonstype kodeliste

Angir type TS-inspeksjon.