Miljødirektoratet

Miljødirektoratet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

Forurenset grunn produktspesifikasjon

Datasettet gir en oversikt over lokaliteter med forurenset grunn samt avfallsdeponier (nedlagte), krigsetterlatenskaper og lokaliteter med forurensede sedimenter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn

Gyldig

20141201


Motorferdsel i utmark produktspesifikasjon

Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark

Gyldig

1,0


Foreslåtte naturvernområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen omfatter områder som er foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder

Gyldig

2.0


Statlig sikra friluftslivsområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder basert på SOSI generell del II Friluftsliv versjon 4.1

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder

Gyldig

20141101


Verdifulle kulturlandskap produktspesifikasjon

”Verdifulle kulturlandskap” er kartlagt av Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har tidligere vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap

Gyldig

2.0


Villreinområder produktspesifikasjon

Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder

Gyldig

2.0