Forurenset grunn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

ForurensetGrunn objekttype

eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall eller tidligere forurensede eiendommer der det er ryddet opp. -- Definition -- real estate with polluted soil, landfill with hazardous waste, formerly polluted real estate which has been cleaned up


ForurensetGrunnGrense objekttype

avgrensning av forurenset grunn -- Definition -- delimitation of polluted soil