Forurenset grunn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

ForurensetGrunnEiendom datatype

hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner -- Definition - - real estate where the site is located, and whether this real estate is subject to land use restrictions