Frostsikringslag

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Viser treff 1 - 2 av 2

Lagre som:

TypeFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


BudsjettFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over