Frostsikringslag

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB