Industrianlegg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Utslippsmengde datatype

mengde og enhet for utslipp


Utslipp datatype

angir mengde og type utslipp fra en utslippskilde -- Definition - - indicates quantity and type of discharge/emission from a source