Grunnundersøkelser

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser forenklet versjon. Dette skal være likt med den komplette men kun med de deler som er med for en leveranse fokusert på de geografiske objektene og uten all måledata/rådata.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/grunnundersokelse/1.0

Viser treff 1 - 4 av 4

FeatureTypes pakke

Pakke for å samle sammen alle objekttypene (klasser med stereotype featureType)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\FeatureTypes

Utkast

1.0


Objekttypediagram pakke

Dette er en pakke som inneholder klassediagram der objekttyper er vist fullt ut, ref SOSI UML-modelleringsregler 5.0 krav/18

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Objekttypediagram

Utkast

1.0


Kodelister_og_datatyper pakke

Denne pakken inneholder alle kodelister og datatyper som er definert i modellen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Kodelister_og_datatyper

Utkast

1.0


Generelle typer pakke

Pakke for å samle alle generelle typer, dvs typer som er hentet fra SOSI del 1.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Generelle typer

Utkast

1.0