Bunnsedimenter dannelse

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BunnsedimenterDannelse/1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670

Viser treff 1 - 7 av 7

Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


FellesegenskaperLosmasseFlate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperAvgrensning objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


LosmasseFlate objekttype

areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.