Bunnsedimenter dannelse

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BunnsedimenterDannelse/1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.