Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Viser treff 1 - 5 av 5
Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk objekttype

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.


OppsettingsutstyrSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet