Bergrettigheter

Direktoratet for mineralforvaltning Gyldig 20160914

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) gir rettigheter til undersøkelse og utvinning av statens mineraler, som bestemt gjennom lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette datasettet viser hvor DMF har gitt godkjente rettigheter til å søke etter og utvinne statens mineraler. Begge rettigheter bestemmes ved lov og forskrift som rettvinklede firkanter av en bestemt størrelse. Disse rettighetene er i utgangspunktet ikke konforme med eiendomsgrenser, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger eller teiggrenser fra Matrikkelen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Bergrettigheter/20160914

Viser treff 1 - 1 av 1

ServituttType kodeliste

I denne modellen angir ServituttType hvilke klasse rettighet som er gitt ovenfor statens mineraler. Undersøkelsesrett eller utvinningsrett, som beskrevet i henholdsvis Kapittel 4 og 6 i mineralloven.