FKB-Bygning-5.0

Geovekst Gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Bygning. FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/5.0