Avstandsmåling

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB