Samferdsel generell 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Viser treff 1 - 2 av 2

SnøscooterløypeType kodeliste

ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the "Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses"


BarmarksløypeType kodeliste

type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail