Samferdsel generell 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Viser treff 1 - 2 av 2