Militær informasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

MilitærtØvelsesområdegrense objekttype

grense for område benyttet av forsvaret til øvelser -- Definition -- boundary for area used by the armed forces for exercises


MilitærtØvelsesområde objekttype

område benyttet av Forsvaret til øvelser Merknad: Tilsvarer MIPARE i S-57 -- Definition -- area used by the armed forces for exercises Note: Corresponds to MIPARE in S-57