Ankringsforhold

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Ankringsforhold/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_15BEA0CB_C496_4c24_BDA7_C391D124CA78

Viser treff 1 - 6 av 6

FellesegenskaperLosmasse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


GenerelleEgenskaperAnkringOmr objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


AnkringOmr objekttype

område som identifiserer ankrings- eller forankringsforhold på havbunnen


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object