Basseng/Magasin

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB