Dokumentasjon

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB