Rekkverk

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse: Dette er pakken for rekkverk

Viser treff 1 - 14 av 14


Bruksomraade kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.

PlasseringPaaBru kodeliste

Angir hvor på brua rekkverket er plassert


ProduktnavnTypegodkjenning kodeliste

Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen.Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master.
Rekkverkstype kodeliste

Angir hvilken type rekkverk det er tale omSkinneutrustning kodeliste

Angir skinneutrustning for rekkverket.Stolpeavstand kodeliste

Angir normal avstand mellom stolper