Gjerdeport

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Passasje i gjerder eller skjermer

Viser treff 1 - 2 av 2

Materiale kodeliste

Angir materiale


NormalStilling kodeliste

Angir hva som er normal stilling for dør