Fellesegenskaper

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

Viser treff 1 - 1 av 1

Lenkesekvensreferanse datatype

referanse til sekvenser av lenker.