Vannhåndteringsanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 1 av 1

Lagre som:

Vannhåndteringsanlegg objekttype

System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.