Vannhåndteringsanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:


Overvann kodeliste

Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg


VaskevannTunnel kodeliste

Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel


VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Tankbillekkasje kodeliste

Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbilRensing kodeliste

Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon


EierVannhåndteringsanlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Sikring kodeliste

Angir hvordan anlegget er sikret


Bassenginndeling kodeliste

Angir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre


Drensvann kodeliste

Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg