Kabelgrøft 843

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Lukka grøft med kabler og trekkerør
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dybde Angir dybde av vegobjektet. Dybde måles ned til topp fundament Enhet: Meter Real 0..1
grunnforhold Angir hvilken type masse grøfta går gjennom Grunnforhold 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av innholdet i kabelgrøften. EierKabelgrøft 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligKabelgrøft 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DYBDE Real 5 0..1
NVDB_GRUNNFORHOLD Grunnforhold 30 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierKabelgrøft 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligKabelgrøft 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
dybde Real 9577
grunnforhold Grunnforhold 9576
etableringsår Integer 10314
tilleggsinformasjon CharacterString 10878
prosjektreferanse CharacterString 11160
eier EierKabelgrøft 10879
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKabelgrøft 10979
senterlinje Kurve 9578
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Kabelgrøft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9577 Dybde Real 0 ..1
9576 Grunnforhold Grunnforhold 0 ..1
10314 Etableringsår Integer 0 ..1
10878 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11160 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10879 Eier EierKabelgrøft 0 ..1
10979 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKabelgrøft 0 ..1
9578 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kabelgrøft 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kabelgrøft 0..* Er del av TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av Kabel 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av TrekkerørKanal 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0