EnaksialProsedyre UnconfinedCompressionTest

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

et 10cm langt prøvestykke som er tatt direkte fra prøvesylinderen settes inn i en apparatur som kan påføre aksial deformasjon. Merknad: Maksimal last og deformasjon leses av der kurven indikerer at brudd er oppstått og dermed kan udrenert skjærstyrke bestemmes.
a 10 cm sample is moved directly from a sylinder and is put into a device that can inflict axial strain. Note: Maximum load and deformation is read of where the curve indicate a rupture and with this information the undrained shear strength can be determined.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
enaksialMetode prosedyrer for bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksiell trykkprøving i laboratoriet EnaksialMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
EnaksialMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
enaksialMetode EnaksialMetode procedure for determination of undrained shear strength by unconfined compression testing

Vis EnaksialProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EnaksialMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon enaksialObservasjon Enaksial 0..* EnaksialProsedyre
arv subtype EnaksialProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab