Inspeksjonstype 11229

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type TS-inspeksjon.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
inspeksjonAvEksisterendeVeg Inspeksjon av eksisterende veg
inspeksjonAvGS_Veg Inspeksjon av GS-veg
inspeksjonAvSykkelrute Inspeksjon av sykkelrute
inspeksjonFørÅpning Inspeksjon før åpning
inspeksjonEtterÅpning Inspeksjon etter åpning
temainspeksjon Temainspeksjon
Verdi Navn Beskrivelse
inspeksjonAvEksisterendeVeg Inspeksjon av eksisterende veg
inspeksjonAvGS_Veg Inspeksjon av GS-veg
inspeksjonAvSykkelrute Inspeksjon av sykkelrute
inspeksjonFørÅpning Inspeksjon før åpning
inspeksjonEtterÅpning Inspeksjon etter åpning
temainspeksjon Temainspeksjon
Name Type English Description
inspeksjonAvEksisterendeVeg 18521
inspeksjonAvGS_Veg 18522
inspeksjonAvSykkelrute 18523
inspeksjonFørÅpning 18524
inspeksjonEtterÅpning 18525
temainspeksjon 18526

Vis Inspeksjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18521 Inspeksjon av eksisterende veg 0 ..1
18522 Inspeksjon av GS-veg 0 ..1
18523 Inspeksjon av sykkelrute 0 ..1
18524 Inspeksjon før åpning 0 ..1
18525 Inspeksjon etter åpning 0 ..1
18526 Temainspeksjon 0 ..1