Bergrom 147

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeBergrom 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBergrom 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBergrom 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeBergrom 25 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierBergrom 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBergrom 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeBergrom 1279
etableringsår Integer 10293
tilleggsinformasjon CharacterString 11581
prosjektreferanse CharacterString 11087
eier EierBergrom 8002
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBergrom 8067
posisjon Punkt 4822
senterlinje Kurve 8934
område Flate 10964
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Bergrom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1279 Bruksområde BruksområdeBergrom 0 ..1
10293 Etableringsår Integer 0 ..1
11581 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11087 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8002 Eier EierBergrom 0 ..1
8067 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBergrom 0 ..1
4822 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
8934 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10964 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertBergsikring AbstraktBergsikring 0..* Bergrom 0..1
assosiasjon Bergrom 0..* assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Bergrom 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Bergrom 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Bergrom 0..1
arv subtype Bergrom supertype AbstraktBergrom
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0