Drensvann 10605

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
fraTunnel Fra tunnel
fraVegIDagen Fra veg i dagen
fraVegIDagenOgTunnel Fra veg i dagen og tunnel
ikkeDrensvann Ikke drensvann
Verdi Navn Beskrivelse
fraTunnel Fra tunnel
fraVegIDagen Fra veg i dagen
fraVegIDagenOgTunnel Fra veg i dagen og tunnel
ikkeDrensvann Ikke drensvann
Name Type English Description
fraTunnel 17019
fraVegIDagen 17020
fraVegIDagenOgTunnel 17021
ikkeDrensvann 17022

Vis Drensvann i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17019 Fra tunnel 0 ..1
17020 Fra veg i dagen 0 ..1
17021 Fra veg i dagen og tunnel 0 ..1
17022 Ikke drensvann 0 ..1