Feierode 884

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
nummer Angir nummer på rode Integer 0..1
navn Angir navn på rode CharacterString 0..1
prioritet Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode PrioritetFeierode 0..1
renholdsintervall Angir hvor ofte det er planlagt å utføre feiing/renhold på strekning Renholdsintervall 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks informasjon knyttet til rode. CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser tilleggsareal som som skal feies, dvs sideareal, plasser, fotau, etc . Flate 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NUMMER Integer 5 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 70 0..1
NVDB_PRIORITET PrioritetFeierode 1 0..1
NVDB_RENHOLDSINTERVALL Renholdsintervall 30 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 500 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
nummer Integer 10681
navn CharacterString 10682
prioritet PrioritetFeierode 10683
renholdsintervall Renholdsintervall 11308
tilleggsinformasjon CharacterString 10684
område Flate 11245
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Feierode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10681 Nummer Integer 0 ..1
10682 Navn CharacterString 0 ..1
10683 Prioritet PrioritetFeierode 0 ..1
11308 Renholdsintervall Renholdsintervall 0 ..1
10684 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11245 Geometri, flate Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Feierode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Feierode 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0