RestriksjonGrøftKantrensk 4163

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
utføresEtterSærskiltBeskrivelse Utføres etter særskilt beskrivelse
utføresSomAvtaltIDriftskontrakt Utføres som avtalt i driftskontrakt
Verdi Navn Beskrivelse
utføresEtterSærskiltBeskrivelse Utføres etter særskilt beskrivelse
utføresSomAvtaltIDriftskontrakt Utføres som avtalt i driftskontrakt
Name Type English Description
utføresEtterSærskiltBeskrivelse 5137
utføresSomAvtaltIDriftskontrakt 5138

Vis RestriksjonGrøftKantrensk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5137 Utføres etter særskilt beskrivelse 0 ..1
5138 Utføres som avtalt i driftskontrakt 0 ..1