RestriksjonGrøftKantrensk 4163 NVDB_RESTRIKSJONGRØFTKANTRENSK

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Utføres etter særskilt beskrivelse Utføres etter særskilt beskrivelse Utføres etter særskilt beskrivelse
Utføres som avtalt i driftskontrakt Utføres som avtalt i driftskontrakt Utføres som avtalt i driftskontrakt
Verdi Navn Beskrivelse
Utføres etter særskilt beskrivelse Utføres etter særskilt beskrivelse
Utføres som avtalt i driftskontrakt Utføres som avtalt i driftskontrakt
Name Description Code value
5137 5137
5138 5138

Vis RestriksjonGrøftKantrensk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5137 Utføres etter særskilt beskrivelse 1 ..1
5138 Utføres som avtalt i driftskontrakt 1 ..1