Service 110

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
informasjon Her kan gis utfyllende informasjon om servicen. F.eks åpningstid, vareutvalg, navn, adresse, etc. CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeService 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_INFORMASJON CharacterString 50 0..1
NVDB_TYPE TypeService 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
informasjon CharacterString 1918
type TypeService 1159
etableringsår Integer 10351
tilleggsinformasjon CharacterString 11578
posisjon Punkt 4806
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Service i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1918 Informasjon CharacterString 0 ..1
1159 Type TypeService 0 ..1
10351 Etableringsår Integer 0 ..1
11578 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
4806 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har tilkoplet Service 0..* Er tilkoplet til Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Service 0..* Er del av Trafikanttilbud 0..1
assosiasjon Har Service 0..* Tilhører Stedsinformasjon 0..1
assosiasjon Består av Service 0..10 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Service 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0