Graveformål 11505

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir formål for graving

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
vann_Avløp_Overvann Ledninger, kuimmer etc i tilknytning til vann, avløp og/eller overvannssystem
drenering Ledninger, kuimmer etc i tilknytning til drenering
ecom Kabler, trekkerør, trekkekummer, etc relatert til ecom, dvs signal, fiber, bredånd, etc
strømforsyning Kabler, trekkerør, trekkekummer, etc relatert til strømforsyning.
fjernvarmeKjøling Rørledninger, kummer etc relatert til fjernvarme/kjøleanlegg
olje_Gass Rørledninger, kummer, etc relart til olje-/gassanlegg
avfall Avfallssug, etc
vegvedlikehold Graving i forbindelse med vegvedlikehold
annetFormål Annet formål
Verdi Navn Beskrivelse
vann_Avløp_Overvann Ledninger, kuimmer etc i tilknytning til vann, avløp og/eller overvannssystem
drenering Ledninger, kuimmer etc i tilknytning til drenering
ecom Kabler, trekkerør, trekkekummer, etc relatert til ecom, dvs signal, fiber, bredånd, etc
strømforsyning Kabler, trekkerør, trekkekummer, etc relatert til strømforsyning.
fjernvarmeKjøling Rørledninger, kummer etc relatert til fjernvarme/kjøleanlegg
olje_Gass Rørledninger, kummer, etc relart til olje-/gassanlegg
avfall Avfallssug, etc
vegvedlikehold Graving i forbindelse med vegvedlikehold
annetFormål Annet formål
Name Type English Description
vann_Avløp_Overvann 19538
drenering 19539
ecom 19540
strømforsyning 19541
fjernvarmeKjøling 19542
olje_Gass 19543
avfall 19544
vegvedlikehold 19545
annetFormål 19546

Vis Graveformål i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19538 Vann, avløp, overvann 0 ..1
19539 Drenering 0 ..1
19540 Ecom 0 ..1
19541 Strømforsyning 0 ..1
19542 Fjernvarme/kjøling 0 ..1
19543 Olje, gass 0 ..1
19544 Avfall 0 ..1
19545 Vegvedlikehold 0 ..1
19546 Annet formål 0 ..1